Dr Lucyna Kazieko

Katedra Zastosowań Matematyki, Zakład Matematyki

Stanowisko – starszy wykładowca


tel. 22 59 37 340
e-mail: lucyna_kazieko@sggw.pl
pok. 3/91, bud. 34

 

Dydaktyka

 

Konsultacje

poniedziałek 12-13 pok. 3/91, bud. 34

 

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2013/14

 

Semestr zimowy:

                        Matematyka wyższa – wykłady i ćwiczenia

                        Wydz. Inżynierii Produkcji – kierunek ZIP

                        Wydz. Budownictwa i Inżynierii Środowiska – kierunek Budownictwo

                        (studia niestacjonarne)

Semestr letni:

                        Matematyka wyższa – wykłady i ćwiczenia

                        Wydz. Inżynierii Produkcji – kierunek ZIP

                        Wydz. Budownictwa i Inżynierii Środowiska – kierunek Budownictwo

                        (studia niestacjonarne)

 

Zajęcia prowadzone w latach ubiegłych

                        Matematyka wyższa – wykłady i ćwiczenia

                        Wydz. Inżynierii Produkcji – kierunek ZIP

                        Wydz. Budownictwa i Inżynierii Środowiska – kierunek Budownictwo

                        (studia niestacjonarne)

 

Badania

 

Tematyka badań

1.      Modelowanie matematyczne w hydrodynamice

2.      Modele matematyczne w nauczaniu matematyki

 

Książki

Publikacje naukowe i wydane książki znajdują się na stronie SGGW (Biblioteka Główna – publikacje pracowników)

Ostatnie pozycje książkowe:

  1. Kazieko H., Kazieko L.: Różniczkowanie i całkowanie funkcji rzeczywistych– 2013 r.
  2. Kazieko H., Kazieko L.: Wyznaczniki. Macierze. Układy równań liniowych – 2014 r.

 

Doświadczenie zawodowe

Zatrudnienie

Katedra Zastosowań Matematyki, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Doświadczenie międzynarodowe

Współpraca naukowa z Katedrą Wyższej Matematyki – AK. im. Timiriazewa, Moskwa (Rosja).